Біржові терміни

Адміністратор біржових електронних торгів - співробітник Біржі, уповноважений здійснювати ведення електронних торгів у режимі реального часу

Автоматизоване робоче місце біржі (РМБ) - робоче місце, з якого Учасник торгів здійснює доступ до біржової комп”ютерної системи торгівАукціон

Аукціон - це спосіб публічного продажу товарів, цінних паперів, майна підприємств, творів мистецтва та інших об’єктів, при якому об’єкт купується переможцем аукціону за заздалегідь встановленими правилами. Спільним для всіх аукціонів є принцип змагання між покупцями. У процесі змагання за право придбати товар виявляється переможець аукціон.

 

Біржовий договір (контракт) - зареєстрований Біржею договір за результатами угоди, укладеної у відношенні біржового товару в ході біржових електронних торгів.

Біржовий збір - сума коштів, яка сплачується Біржі Учасником торгів за реєстрацію укладеної ним на торгах Угоди.

Біржова угода / Угода - зареєстрована Біржею угода, що укладається Учасниками біржових торгів у відношенні Біржового товару в ході біржових торгів. Порядок реєстрації і оформлення біржових угод встановлюється дійсними Правилами. На Угоди, які здійснені на Біржі в секціях електронних торгів та не відповідають вищезгаданим вимогам, гарантії Біржі не поширюються.

Біржовий товар / Товар - не вилучений з обороту товар визначеного роду і якості, у тому числі стандартний контракт і коносамент на зазначений товар, допущений Біржею до Торгів у Секціях.

Біржове котирування – розрахована певним чином ціна Товару на підставі Біржових угод, укладених у відношенні цього товару протягом одного торгівельного дня.

Біржове посередництво - біржова торгівля, здійснювана шляхом: – здійснення біржових угод біржовим посередником від імені клієнта і за його рахунок, від імені клієнта і за свій рахунок або від свого імені і за рахунок клієнта (брокерська діяльність); – здійснення біржових угод біржовим посередником від свого імені і за свій рахунок з метою наступного перепродажу на біржі (дилерська діяльність).

Біржові посередники - Брокерська фірма, Незалежний брокер.

Брокерська фірма – суб”єкт господарської діяльності, зареєстрований у відповідності з законодавством України, що має статус повного члена, або користувача біржового місця повного члена, або термінового члена біржі чи її товарної секції; брокерська фірма має окремий баланс і розрахунковий рахунок.

Декларація – документ про обсяги товару, що пропонується до продажу на торгах, і який Учасник торгів – Продавець подає на Біржу разом з додатками (сертифікат якості та складське свідоцтво); це засвідчує наявність у нього товару відповідної якості.

Заявка - подана Учасником торгів відповідно до дійсних Правил пропозиція на купівлю або на продаж Товару у відповідну Секцію Біржі, що містить всі істотні умови майбутньої Угоди.

Клієнт - юридична або фізична особа, що здійснює продаж (купівлю) Товару на Біржі через біржового посередника. На підставі даних, отриманих від Учасника торгів, Біржа реєструє клієнта в БКС.

Лот - мінімально допустима кількість Товару в одній Заявці.

Незалежний брокер - фізична особа, зареєстрована у встановленому порядку як суб”єкт підприємницької діяльності, що здійснює свою діяльність без утворення юридичної особи, та має статус члена або термінового члена біржі, або її товарної секції.

Угода - дія купівлі-продажу, спрямована на встановлення, зміну, припинення права власності на Товар у ході Торгів, що відбувається на підставі зареєстрованих Заявок, і реєструється в БКС у порядку, встановленому дійсними Правилами.

Торгівельний день - день проведення Торгів.

Торгівельна сесія (далі – Сесія) – режим проведення торгів у Секції, обумовлений часом, місцем проведення, формою проведення Торгів.

Торгівельний період - період часу Торгівельної сесії, протягом якого Учасники торгів виставляють Заявки і укладають Угоди.

Торговий Інтернет-термінал – РМБ, розташоване поза залу торгів Біржі.

Крок ціни - мінімально можлива різниця між цінами, що вказуються в поданих Учасниками торгів Заявках на продаж/купівлю.

Ціна відкриття - це ціна, за якою була укладена перша угода на початку біржової сесії.

Максимальна та мінімальна ціна - це відповідно найбільша та найменша ціни, за якими були укладені угоди протягом поточної біржової сесії.

Ціна закриття - це ціна, за якою була укладена остання угода наприкінці біржової сесії.

Середньозважена ціна - це ціна, яка розраховується на підставі даних про ціни та обсяги угод протягом поточної біржової сесії. Вона розраховується для кожного товарного інструменту як відношення суми добутків ціни на обсяг для всіх укладених угод до сумарного обсягу угод по товарному інструменту.

Спот - продаж товарного інструменту з негайною оплатою та поставкою протягом 30 календарних днів.

Форвард - це строковий контракт, який засвідчує зобов”язання особи придбати (продати) певну кількість товарного інструменту у визначений час та на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією цін продажу (купівлі) під час укладання такого строкового контракту.

Фьючерс - це строковий контракт, який засвідчує зобов”язання придбати (продати) певну кількість товарного інструменту (базовий актив) у визначений час та на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією цін на момент виконання зобов”язань сторонами контракту.

Опціон - строковий контракт, який закріплює право (але не зобов”язання) його власника на придбання опціону (опціон на купівлю) або на продаж (опціон на продаж) у термін, визначений в ньому, зазначену кількість базового активу (товару) з фіксацією ціни на час укладання такого опціону або на час його виконання за рішенням сторін контракту.

ДОВІДНИК ІНКОТЕРМС - базисні умови поставки.

EXW - франко-завод (місце вказано).
FCA - франко перевезення (місце вказано).
CPT - перевезення оплачено до (місце призначення вказано).
CIP - перевезення і страхування оплачено до (місце вказано).
DAF - поставка до кордону (місце вказано).
DEQ - доставлено франко-причал (порт призначення вказано).
FOB - франко-борт (порт відвантаження вказано).
DES - доставлено франко-судно (порт призначення вказано).
DDU - доставлено, мито не сплачено (місце призначення вказано).
DDP - доставлено, мито сплачено (місце призначення вказано).
CFR - вартість і фрахт (порт призначення вказано).
CIF - вартість, страхування і фрахт (порт призначення вказано).
FAS - франко вздовж борту судна (порт відвантаження вказано).