Головна » Архів категоріі » Законодавство » Документи

Законодавство

        Земельний кодекс України Цивільний кодекс України Сімейний кодекс України Кодекс України “Господарський кодекс України”, вiд 16.01.2003 № 436-IV Кодекс України “Митний кодекс України”, вiд 11.07.2002 № 92-IV Закон України “Про управління об”єктами державної власності”  Закон України “Про приватизацію державного майна” Постанова КМУ “Про затвердження Порядку відчуження об”єктів державної власності” Закон України [...]

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ   1.1. Правила є основним документом, що регулює порядок здійснення біржових операцій, стосовно торгів майном, що перебуває в податковій заставі, конфіскованим та без господарчим майном, а також майном, що перебуває під арештом, встановлює правила поведінки учасників торгів, посадових осіб і працівників біржі, визначає зміст біржових угод та встановлює гарантії їх виконання. 1.2. Правила [...]

Читати далі …

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ   1.1 Дане положення регламентує умови , порядок організації та проведення аукціонів по продажу земельних ділянок державної та комунальної власності. 1.2 Положення розроблене на підставі Законів України “Про товарну біржу” , Земельного кодексу України “Продаж земельних ділянок на конкурентних засадах.” , Закон України “Про оцінку землі ” Закон України “Про землеустрій” ; Закон [...]

Читати далі …

4.4. Положення про Брокерські контори та брокерів   1. Всі угоди купівлі-продажу на Біржі здійснюються тільки через Брокерські контори. Це стосується як реалізації продукції членів Біржі , так і виконання доручень (наказів) відвідувачів Біржі на купівлю або продаж продукції за визначеними умовами. 2. Брокерські контори відкриваються членами Біржі. Кожний член Біржі , незалежно від величини [...]

Читати далі …

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ   1.1. Правила є основним документом, що регулює порядок здійснення біржових операцій, стосовно торгів сільськогосподарською продукцією, встановлює правила поведінки учасників торгів, посадових осіб і працівників біржі, визначає зміст біржових угод та встановлює гарантії їх виконання. 1.2. Правила розроблені на підставі Закону “Про товарну біржу”, інших законодавчих актів України.   2. БІРЖОВІ ПОСЕРЕДНИКИ [...]

Читати далі …

1. Біржовий арбітраж створюється для вирішення спорів, що виникають як між учасниками зареєстрованих на біржі угод (членами і відвідувачами біржі), так і між ними, брокерами та іншими відповідальними службами Біржі. 2. Склад Біржового арбітражу визначається Біржовим комітетом і затверджується Загальними зборами членів Біржі. До складу Біржового арбітражу входять: Голова, секретар і члени арбітражу. Кількісний склад [...]

Читати далі …

1. Загальні положення 1.1. Правила є основним документом, що регулює порядок здійснення біржових операцій стосовно торгів, в т.ч. сільськогосподарської продукції, встановлює правила поведінки учасників торгів, посадових осіб і працівників бірж, визначає зміст біржових угод та встановлює гарантії їх виконання. 1.2. Правила є обов’язковими для всіх учасників біржі. 1.3. Біржа може затверджувати зміни до Правил, якщо [...]

Читати далі …

Закон України №1956 від 10.12.1991 “Про товарну біржу” Цей Закон визначає правові умови створення та діяльності товарних бірж на території України. Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Правове становище товарної біржі Товарна біржа є організацією, що об’єднує юридичних і фізичних осіб, які здійснюють виробничу і комерційну діяльність, і має за мету надання послуг в укладенні [...]

Читати далі …