Головна » Архів категоріі » Законодавство » Правила та положення

Правила проведення біржових торгів майном, що перебуває в податковій заставі, конфіскованого, безгосподарчого та арештованого

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ   1.1. Правила є основним документом, що регулює порядок здійснення біржових операцій, стосовно торгів майном, що перебуває в податковій заставі, конфіскованим та без господарчим майном, а також майном, що перебуває під арештом, встановлює правила поведінки учасників торгів, посадових осіб і працівників біржі, визначає зміст біржових угод та встановлює гарантії їх виконання. 1.2. Правила [...]

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ   1.1 Дане положення регламентує умови , порядок організації та проведення аукціонів по продажу земельних ділянок державної та комунальної власності. 1.2 Положення розроблене на підставі Законів України “Про товарну біржу” , Земельного кодексу України “Продаж земельних ділянок на конкурентних засадах.” , Закон України “Про оцінку землі ” Закон України “Про землеустрій” ; Закон [...]

Читати далі …

4.4. Положення про Брокерські контори та брокерів   1. Всі угоди купівлі-продажу на Біржі здійснюються тільки через Брокерські контори. Це стосується як реалізації продукції членів Біржі , так і виконання доручень (наказів) відвідувачів Біржі на купівлю або продаж продукції за визначеними умовами. 2. Брокерські контори відкриваються членами Біржі. Кожний член Біржі , незалежно від величини [...]

Читати далі …

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ   1.1. Правила є основним документом, що регулює порядок здійснення біржових операцій, стосовно торгів сільськогосподарською продукцією, встановлює правила поведінки учасників торгів, посадових осіб і працівників біржі, визначає зміст біржових угод та встановлює гарантії їх виконання. 1.2. Правила розроблені на підставі Закону “Про товарну біржу”, інших законодавчих актів України.   2. БІРЖОВІ ПОСЕРЕДНИКИ [...]

Читати далі …

1. Біржовий арбітраж створюється для вирішення спорів, що виникають як між учасниками зареєстрованих на біржі угод (членами і відвідувачами біржі), так і між ними, брокерами та іншими відповідальними службами Біржі. 2. Склад Біржового арбітражу визначається Біржовим комітетом і затверджується Загальними зборами членів Біржі. До складу Біржового арбітражу входять: Голова, секретар і члени арбітражу. Кількісний склад [...]

Читати далі …

1. Загальні положення 1.1. Правила є основним документом, що регулює порядок здійснення біржових операцій стосовно торгів, в т.ч. сільськогосподарської продукції, встановлює правила поведінки учасників торгів, посадових осіб і працівників бірж, визначає зміст біржових угод та встановлює гарантії їх виконання. 1.2. Правила є обов’язковими для всіх учасників біржі. 1.3. Біржа може затверджувати зміни до Правил, якщо [...]

Читати далі …