Мета Бізнес центру

Приватна організація «Бізнес-центр підтримки малого і середнього бізнесу «Вест Бізнес Консалт» (далі за текстом Бізнес-центр) створений з метою задоволення потреб суб’єктів малого та середнього підприємництва, що виникають у процесі організації і провадження підприємницької діяльності. Бізнес-центр об’єднує на підставі добровільного членства його учасників – організації, установи,  підприємства усіх форм власності, фізичних осіб – підприємців з метою розвитку їх господарської діяльності.

Відповідно до статуту предметом діяльності Бізнес – центру є:

-            розвиток та координація господарської діяльності учасників Бізнес – центру  без права втручання в їх виробничу й комерційну діяльність,прийняття управлінських рішень, співробітництво з органами влади, міжнародними та іноземними організаціями з питань функціонування суб’єктів малого та середнього підприємства;

-            надання учасникам Бізне-центру інформаційних, консалтингових, маркетингових, юридичних послуг для розвитку, підтримки та зростання їхнього бізнесу на безоплатній основі;

-            представництво та захист інтересів учасників Бізнес-центру в органах державної влади, а також в інших організаціях як в Україні, так і за кордоном;

-            надання методичної допомоги в організації й розвитку діяльності учасників Бізнес-центру;

-     розробка навчальних програм, професійна підготовка та підвищення кваліфікації фахівців учасників Бізнес-центру для провадження своєї бізнесової діяльності;

-   сприяння у створенні  умов для виходу учасників Бізнес-центру на закордонні ринки;

-     технічна інформація та освіта учасників Бізнес-центру, а саме:

а) роз’яснення цілей Бізнес-центру шляхом організації  лекцій, дискусій, семінарів і конференцій, виступів у засобах масової  інформації, надання консультацій, залучення місцевих і закордонних спеціалістів-консультантів;

б) розповсюдження досягнень науки, технічних знань, передового досвіду про ефективні технології,

в) надання методичної допомоги учасникам Бізнес-центру з метою усунення недоліків у роботі та підвищення кваліфікації працівників учасників Бізнес-центру;

г) інформування громадськості про діяльність Бізнес-центру;

д) збір, узагальнення та аналітична обробка статистичної інформації;

е) забезпечення учасників Бізнес центру інформацією, що стосується ринкових тенденцій;

є) координація спільних досліджень і розробок;

ж) створення умов вільної конкуренції  для забезпечення найбільш повної відповідності інтересам споживачів;

з) розробка і впровадження інвестиційних та інноваційних проектів, бізнес-планів учасників Бізнес-центру, пошук і залучення в інвестиційні та іноземні проекти внутрішніх та закордонних інвесторів;

и) проведення конференцій, семінарів, виставок учасників Бізнес-центру;

ї) надання правової допомоги учасникам Бізнес-центру;

й) інформування своїх учасників стосовно законодавства України стосовно діяльності малого та середнього бізнесу та про всі зміни, що вносяться до нього;

-   Бізнес-центр не здійснює самостійно підприємницької діяльності  і не укладає будь-яких договорів (контрактів) щодо спільної підприємницької діяльності, не засновує і не виступає співзасновником суб’єктів господарювання, не здійснює контролю або управління;

- Бізнес-центр не допускає можливості здійснення вирішального впливу на господарську діяльність учасників Бізнес-центру або погодження їх конкурентної поведінки.