Загальна інформація

Івано-Франківська аграрна товарна біржа зареєстрована Обласною радою сільгосптоваровиробників та Сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом Агроторговий дім “Івано-Франківськнасіння”. Предметом діяльності Біржі є створення сприятливих умов для проведення біржової торгівлі, регулювання біржових операцій, укладання торговельних угод за правилами, встановленими Біржовим комітетом. Біржа виходить з необхідності забезпечення об’єктивного формування цін на сільгосппродукцію та товари на підставі якісних показників товару і балансу попиту та пропозиції з необхідності мінімізації впливу на ціну позаекономічних факторів.

Основною метою діяльності Біржі є надання послуг в укладанні біржових угод, виявлення товарних цін, попиту і пропозиції на товари, вивчення та упорядкування товарообігу і сприяння пов”язаним з ним торговельним операціям.

Основні напрямки діяльності біржі

1. Біржа здійснює свою діяльність, керуючись принципами:

 • рівноправності учасників біржових торгів;
 • застосування вільних (ринкових) цін;
 • публічного проведення біржових торгів.

2. Для досягнення мети головними цілями діяльності Біржі є:

 • Регулювання цін на підставі співвідношення попиту та пропозиції на товари, що допускаються до обігу на біржі;
 • Надання членам і відвідувачам біржі організаційних та інших послуг;
 • Збір, обробка і поширення інформації, пов?язаної з кон?юктурою ринку;
 • Створення ефективного ринкового механізму в агропромисловому комплексі, забезпечення безперешкодного переміщення товарів від виробника до споживача;
 • Сприяння створенню організаційних, економічних, інформаційних і технічних передумов для раціонального використання ресурсів агропромислового комплексу;
 • Формування механізму рівномірного фінансування міжсезонних потреб сільськогосподарських товаровиробників;
 • Здійснення інформаційного, розрахунквого, посередницького, лізингового, маркетингового, організації аудиторського та інших видів обслуговування продавців та покупців, товаровиробників;
 • Організація постійно діючого ринку послуг, товарів та ноу-хау, пов’язаних з організацією сільськогосподарського виробництва;
 • Сприяння організації взаємовигідних товарообмінних, компенсаційних операцій та операцій зустрічної торгівлі, що базуються на об’єктивній інформації про попит та пропозицію;
 • Проведення біржових та аукціонних торгів;
 • Підвищення надійності угод за рахунок, страхування та забезпечення виконання біржових контрактів, а також сертифікації та відповідного зберігання окремих товарів;
 • Захист членів Біржі під час здійснення ними комерційної діяльності на Біржі;
 • Здійснення котирування цін на певний перелік товарів та послуг, стосовно яких на Біржі укладються угоди;
 • Організація та проведення конкурсів, конференцій, фестивалів, виставок-продажу, ярмарок;
 • Створення необхідних умов для проведення ділових контактів (зустрічей, консультацій, нарад і т.п.).